Χαρά Κραχάλα: Η πρόεδρος των ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Πλατέος μιλάει αποκλειστικά στον Έμβολο