ΓΕΩΡΓΙΑ SOS !!!! μέρος 2ο

Ο υπ. βουλευτής της ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ νομού Κοζάνης, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΑΤΣΟΓΛΟΥ, δίνει στοιχεία για τα μεταλλαγμένα και για τον ρόλο των πολυεθνικών εταιριών για το μέλλον της γεωργίας στην Ελλάδα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *