ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Η ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΟ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑ ΜΑΡΚΗΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *