ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΔΑΝΟΥ…ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ !!! ΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ με την Αφροδίτη Καρανίκου. η υπ. βουλευτής Ν. Ροδόπης, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΔΑΝΟΥ, αναφέρεται στον ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΟΣΜΟ 600 και στη θέση του ανθρώπου μέσα σ’αυτόν. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ειναι το τελειότερο δημιούργημα των ΑΛΦΑ και του ΩΜΕΓΑ, είναι το τέλειο ΔΙΑΜΑΝΤΙ, είναι το κόσμημα των κόσμων.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *