Η ΤΡΑΠΕΖΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑΔΑ

Ο υπ. βουλευτής νομου Λασιθίου ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ, αναλύει τις θέσεις του ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, για τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες στη χώρα μας

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *