ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΡΟΣ 1ο

Ο υπ. βουλευτής ν. Κοζάνης της ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, Ιωάννης Πουλατσόγλου, τοποθετείται στο μεγάλο ζήτημα του ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΎ ΚΩΔΙΚΑ του Ν.4738.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *