ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΦ΄ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *