ΠΕΡΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ …ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ!!! (Μέρος γ΄)

Είναι ο πλούτος συμβατός με την ίδια τη δημιουργία μας;;; Αν ναι, γιατί οι θρησκείες προτρέπουν τους ανθρώπους να μην πλουτίζουν επί της γης, ώστε να κερδίσουν μέσω της στέρησης την αιώνια ζωή στον παράδεισο;;; Και γιατί το υψηλό ιερατείο των θρησκειών απολαμβάνει τον πλούτο στην καθημερινότητα του, ενώ προτρέπει το ποίμνιο στην αποστροφή αυτού;;; Γιατί η εκκλησία δεν λύνει το πρόβλημα της φτώχειας και της πείνας των ανθρώπων με την τεράστια περιουσία της;;; Και γιατί μας έχουν αποκρύψει την Ελλάνια κοσμοθέαση, όπου η Αφθονία είναι μία από τις Αξίες και ο πλούτος είναι η δεύτερη Ελλάνια εντολή;;; Σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα δίνει εύστοχες απαντήσεις ο υποψήφιος βουλευτής της Ελλήνων Συνέλευσις στο Ν. Κέρκυρας, Βέργης Αλέξανδρος.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *